• min42
 • lovedbynone
 • mala-cwaniara
 • serda
 • depersonalizacja
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • saku
 • thehedgehogsdilemma
 • SzaryOptymista
 • suzannekhaleen
 • simplycactus
 • Kuumin
 • La-Libellule
 • lucidumintervallum
 • arienaitsuno
 • hydrosphere
 • Elliot-RE
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakatalama katalama
3153 0b07
Reposted fromkarahippie karahippie viaAJK AJK
3147 8804
Reposted fromkarahippie karahippie viaAJK AJK
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viaAJK AJK
8807 6c41
Reposted from4777727772 4777727772 viaAJK AJK
7807 d6b6
Reposted frompoppyseed poppyseed viapassionative passionative
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaMagnolia11 Magnolia11
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viaMagnolia11 Magnolia11
Reposted fromgruetze gruetze viababyface babyface
3615 dfe3 500
Reposted fromsarazation sarazation viababyface babyface
3144 e44f
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface
2542 dd23 500
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viahavingdreams havingdreams
Reposted fromdobby dobby viaMagnolia11 Magnolia11
6924 713c
Reposted fromirmelin irmelin viaMagnolia11 Magnolia11
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaMagnolia11 Magnolia11
1784 8405
Reposted frommasacration masacration viaMagnolia11 Magnolia11
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl