• psychedelix
 • min42
 • lovedbynone
 • mala-cwaniara
 • serda
 • depersonalizacja
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • saku
 • thehedgehogsdilemma
 • SzaryOptymista
 • suzannekhaleen
 • simplycactus
 • Kuumin
 • La-Libellule
 • lucidumintervallum
 • arienaitsuno
 • hydrosphere
 • Elliot-RE
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

8758 1445
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove via1923 1923
Reposted fromtove tove via1923 1923
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923
[...] doktor X poznał jedną z najokrutniejszych i najpiękniejszych prawd tego wszystkiego, co trzeba wytrzymać i co zwie się życiem, poznał prawdę, że nigdy nie przestaje się myśleć i tęsknić, pragnąć i łudzić się nadzieją.
— Marek Hłasko, "Planktony doktora X, czyli jeszcze jedna powiastka o samotności bohaterów"
Reposted from1923 1923
3018 eb29
Reposted from1923 1923
3028 0ccd 500
Reposted from1923 1923
Przyzwyczaili się. Popłakali, a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja. 
— Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"
Reposted fromkyte kyte via1923 1923
[...] mieliśmy przed sobą kilka akapitów. Szczęśliwych akapitów. [...] Bo występowaliśmy wspólnie w zdaniach.
— Ignacy Karpowicz, "Dawno, dawno temu, w najmniej odpowiednim momencie", Gazeta Wyborcza, 26-27.04.14
Reposted from1923 1923
6295 2894
Reposted fromcaligula caligula via1923 1923
4999 3eb7
Reposted fromLittleJack LittleJack via1923 1923
- Dlaczego więc próbujesz żyć?
- Z przyzwyczajenia.
- Nie ma nic gorszego.
- Być może "nic" jest gorsze niż to.
- "Nic" nie może być gorsze ani lepsze. Jest po prostu niczym.
— Arya Stark w rozmowie z umierającym mężczyzną, "Gra o tron", 4x07
Reposted from1923 1923
3640 131e
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock via1923 1923
9081 20a4
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness via1923 1923
- Nasze egoistyczne pokolenie często używa takiego argumentu: my nie mieliśmy Erasmusa, nie mogliśmy podróżować, nie uczestniczyliśmy w obiegu kultury, sztuki, nauki. A wy macie takie możliwości i jeszcze biadolicie?
- Przecież myśmy słyszeli to samo. Nie pamiętasz? Jak narzekałeś, że zupka jest niesmaczna, to ci mówili: "A ja miałem czarny chleb na kartki w obozie pracy". Przecież to jest klasyczna międzypokoleniowa brednia.
— Piotr Najsztub w rozmowie z Jackiem Żakowskim, "Okupanci i pogodzeni", Newsweek 20/14
Reposted from1923 1923
Reposted fromoll oll via1923 1923
2332 23f3
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta via1923 1923
- [...] dzieci tych, którzy żyli dobrze, będą miały gorzej. Młoda generacja ma dużo mniej możliwości niż ja 30 lat temu. Zobacz, jaki świat im zostawiliśmy. Na szczęście wszyscy mamy smartfony, możemy sobie na nie popatrzeć i od razu jesteśmy spokojniejsi... Żyjemy w świecie półwirtualnym i absurdalnym.
[...]
- Co pozostaje?
- Jednak robić swoje.
— Rodrigo Garcia w rozmowie z Romanem Pawłowskim, "Jesteśmy niewolnikami swojego dobrobytu", Gazeta Wyborcza, 06.06.14
Reposted from1923 1923
7343 0779
Reposted fromsosen sosen via1923 1923
4068 8b28
Reposted fromkochamtwojspiew kochamtwojspiew via1923 1923
4305 19e0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl