• psychedelix
 • min42
 • lovedbynone
 • mala-cwaniara
 • serda
 • depersonalizacja
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • saku
 • thehedgehogsdilemma
 • SzaryOptymista
 • suzannekhaleen
 • simplycactus
 • Kuumin
 • La-Libellule
 • lucidumintervallum
 • arienaitsuno
 • hydrosphere
 • Elliot-RE
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

3186 0954
Reposted fromsolovely solovely viaSkydelan Skydelan
5201 642a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastrzepy strzepy
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viastrzepy strzepy
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
9763 53b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
0605 4b35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
7972 e12a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawita awita
4459 3d27 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
9820 f2b1 500
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
4739 7035
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromFlau Flau viau-dit u-dit
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl